İçeriğe geç

Nilgün Tutal ile Miş Gibi Yapmadan Podcast Yazılar

Bölüm 5: Başlangıçta Aşk Vardı

Sevme ve sözün gücüne yeniden güvenme kapasitemizi nasıl tamir edebiliriz? Nilgün Tutal, Mış Gibi Yapmadan Podcast’in beşinci bölümünde; aşk ve sevgi ile inanç ve psikanaliz arasındaki bağları Kristeva’nın “Başlangıçta Aşk Vardı” kitabından yola çıkarak ele alıyor.Dinleyebileceğiniz Diğer Mecralar: Spotify Podcast | Apple Podcast |  YouTube

Söz konusu bölümü buradan indirebilir ve sonrasında akıllı cihazlarınızdan istediğiniz zaman internet kullanmadan dinleyebilirsiniz.

Yorumlar kapalı

Bölüm 4: Psişesi Ketlenen Postmodern İnsan

Çağımızın hastalığı, psişik temsil imkânsızlıkları ve yetersizlikleri… Psişesi ketlenen postmodern insanın içinde bulunduğu hâlet-i ruhiye nasıl? Kristeva’ya göre sakatlanmış öznelliğin emarelerinin bulunduğu insan, yeni bir insana mı evrilmektedir? Nilgün Tutal, Mış Gibi Yapmadan Podcast’in dördüncü bölümünde de Kristeva’nın sularında…Dinleyebileceğiniz Diğer Mecralar: Spotify Podcast | Apple Podcast |  YouTube

Söz konusu bölümü buradan indirebilir ve sonrasında akıllı cihazlarınızdan istediğiniz zaman internet kullanmadan dinleyebilirsiniz.

Yorumlar kapalı

Bölüm 3: Julia Kristeva Penceresi: Dilin Öncesi ve Psikanaliz

Nilgün Tutal, Mış Gibi Yapmadan Podcast’in üçüncü bölümünde; dil, dişil deha, din ve psikanaliz temalarını, Jacques Lacan ve Sigmund Freud’a temas ederek Julia Kristeva’nın penceresinden okuyor.Dinleyebileceğiniz Diğer Mecralar: Spotify Podcast | Apple Podcast |  YouTube

Söz konusu bölümü buradan indirebilir ve sonrasında akıllı cihazlarınızdan istediğiniz zaman internet kullanmadan dinleyebilirsiniz.

Yorumlar kapalı

Bölüm 2: Kadın Dehası: Colette, Klein ve Arendt

Nilgün Tutal, Mış Gibi Yapmadan Podcast’in ikinci bölümünde bir sorunun izinde: Sidonie-Gabrielle Colette, Melanie Klein ve Hannah Arendt, erkeklerden neden farklılar?Dinleyebileceğiniz Diğer Mecralar: Spotify Podcast | Apple Podcast |  YouTube

Söz konusu bölümü buradan indirebilir ve sonrasında akıllı cihazlarınızdan istediğiniz zaman internet kullanmadan dinleyebilirsiniz.

Yorumlar kapalı

Bölüm 1: Julia Kristeva, Yaratıcılık ve İkicinslilik

Nilgün Tutal, Mış Gibi Yapmadan Podcast’in ilk bölümünde, Julia Kristeva’nın “Bugün başkaldırıya ne oldu?” sorusuna; Aragon, Sartre ve Barthes’da başkaldırı imkânlarına dair düşünce ve yorumlarını tartışıyor.Dinleyebileceğiniz Diğer Mecralar: Spotify Podcast | Apple Podcast |  YouTube

Söz konusu bölümü buradan indirebilir ve sonrasında akıllı cihazlarınızdan istediğiniz zaman internet kullanmadan dinleyebilirsiniz.

Bölümde Bahsi Geçen

Eserler

Kristeva, Julia. (2014). Korkunun Güçleri: İğrençlik Üzerine Deneme, Çev. Nilgün Tutal, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Kristeva, Julia. (2017). Ruhun Yeni Hastalıkları, Çev. Nilgün Tutal, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Tutal, Nilgün. (20XX). Kristeva Üzerine Yazılar, İstanbul: Alfa Yayınları. [Yakında Çıkacak]

İsimler

Julia Kristeva, Mehmet Küçük, Ulus Baker, Cem Soydemir, Ömer Faruk, Hikmet Akyüz, Louis Aragon, Jean-Paul Sarte, Roland Barthes, Luce Irigaray, Friedrich Nietzsche, Jacques Derrida, Michel Foucault, Emmanuel Levinas, Zizek, Sigmund Freud, Jacques Lacan, Gilles Deleuze, Ege Ülgen

Yayın Organları

Doğu-Batı, Virgül, Radikal, Varlık

Yorumlar kapalı